04.06.2020
LJ
21° / 14°

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NATEČAJU


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Skladno s temi pravili prireja organizator Ljubljanske mlekarne (Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana) javni natečaj »Sladoledni trenutki« (v nadaljevanju natečaj).

1.2 Predmet natečaja je izbor filmskih posnetkov, fotografij ali ilustracij na temo sladolednih trenutkov.

1.3 Enkrat na mesec, in sicer 10.6., 10.7., 10.8 in 10.9. bo organizator z naključnim računalniškim žrebom izbral enega zmagovalca in mu podelil Gorenjevo hladilno zamrzovalno omaro oldtimer RK6285OC ter 49 nagrajencev, ki bodo zbrali največ točk s strani obiskovalcev. Med slednjimi jih 5 najbolje ocenjenih prejme sladki paket Ljubljanskih mlekarn (40 Lučk), ki se prevzamejo v diskontnih prodajalnah Ljubljanskih mlekarn v Mariboru ali Ljubljani. Nagrajenci lahko sladki paket zamenjajo za majico. Ostalih 44 nagrajencev pa prejme majice, ki jih bodo prejeli po pošti.

1.4 Pogoji in način sodelovanja v natečaju so objavljeni na lucka.24ur.com.

1.5 Natečaj se začne 15.5. 2008 in traja do 31.8. do polnoči. V tem času lahko udeleženci natečaja pošiljajo svoje filmske posnetke, fotografije in ilustracije svojih sladolednih trenutkov. Nakup sladoledov Ljubljanskih mlekarn ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

1.6 Organizator bo zmagovalce razglasil na portalu lucka.24ur.com. O zmagi bodo obveščeni s strani organizatorja po elektronski pošti.

1.7 Najbolj izvirni sladoledni trenutki, ki jih bodo poslali registrirani uporabniki, bodo uporabljeni v oglasih na TV in na internetu med mesecem junijem in avgustom 2008, kar uporabnik izrecno dovoljuje in na organizatorja neodplačno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice na svojem avtorskem delu in sicer: pravico dajanja na voljo javnosti, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico reproduciranja in pravico predelave.2. DEFINICIJE POJMOV
2.1 Organizator natečaja so Ljubljanske mlekarne (Ljubljanske mlekarne d.d. , Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana).

2.2 Pravila natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v natečaju.

2.3 Udeleženec natečaja in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se strinja s pogoji uporabe portala lucka.24ur.com ter 24ur.com in pravili natečaja in pravilno izpolni registracijski obrazec, objavljen na strani lucka.24ur.com. V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja natečaja (Ljubljanske mlekarne d.d. , Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi natečaja. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero živi zaposleni v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega). Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privoljitvijo staršev ali skrbnikov.

2.4 Nagrade natečaja so: štiri hladilno zamrzovalne omare Oldtimer ter 4x po 5 sladkih paketov 40 Lučk in 4 x po 44 majic.

2.5 Sladoledni trenutek je vsak trenutek, zabeležen s kamero, telefonom, fotoaparatom, ki prikazuje dogajanje s sladoledom.

2.6 Točke s strani obiskovalcev: vsi registrirani uporabniki lahko tudi točkujejo prispele sladoledne trenutke.3. POTEK NATEČAJA
3.1 Udeleženci natečaja posnamejo filmski posnetek, fotografijo ter ilustracijo, ki se navezuje na tematiko sladolednih trenutkov, se registrirajo na portalu lucka24ur.com in naložijo svojo vsebino.

3.2 Organizator igre bo zmagovalce razglasil na portalu, njihova imena pa javno objavil po razglasitvi.

3.4 Organizator si pridružuje pravico podeliti tudi nekaj manjših nagrad obiskovalcem portala lucka.24ur.com.

3.5 Vsak udeleženec natečaja se s tem, ko pošlje svojo avtorsko fotografijo, kot je to navedeno v tč. 3.1 teh pravil, strinja s pravili tekmovanja. Vsak udeleženec jamči, da je filmski posnetek, fotografija, ilustracija ali zvočni zapis, ki jo pošilja, njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu. Organizator si pridržuje pravico, da vsakega udeleženca, za katerega dvomi, da je njegova vsebina njegovo avtorsko delo, izloči iz tekmovanja. Organizator si pridružuje pravico cenzure moralno spornih vsebin. Organizator natečaja ne odgovarja za kršenje avtorskih pravic v slučaju, da udeleženec natečaja brez vednosti organizatorja pošlje filmski posnetek, fotografijo, ilustracijo ali zvočni zapis, ki je zaščiten v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, na stran lucka.24ur.com.4. OBVEZNOSTI ZMAGOVALCA
4.1 Zmagovalci natečaja Sladoledni trenutki morajo najkasneje 3 tedne po razglasitvi na sedež organizatorja posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko), v primeru, da gre za mladoletno osebo pa je ta dolžna posredovati tudi pisno soglasje staršev ali skrbnikov.

4.2 Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil.

4.3 Zmagovalec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati tudi izjavo, s katero se strinja s temi pravili. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

4.4 Vsakič se zmagovalec strinja, da prenese vse materialne avtorske pravice na filmskem posneteku, fotografiji, ilustraciji ali zvočnem zapisu na organizatorja. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice fotografije. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugače, vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali navedenega dela, kot določi organizator po lastni presoji.

4.5 Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

4.6 Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
5.1 Zmagovalec dovoljuje objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja in svoje fotografije v slovenskih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

5.2 S sodelovanjem v natečaju udeleženec natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.3 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator natečaja udeleženci lahko pošljejo na lucka@l-m.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca.

5.4 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

5.5 Organizator bo o vseh spremembah in novostih natečaja obveščal udeležence z objavami na spletni strani lucka24ur.com.

.


6. PRISTOJNOST SODIŠČA
6.1 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ljubljana, dne 12.5.2008


Iskanje

Sladka zgodovina

Zgodovina slovenskega sladoleda sega 50 let nazaj, ko je nastala tudi Lučka, slovenska ikona sladoleda na palčki. Ljubitelji sladoleda zagotovo veste, da je sladoled sladica vladarjev. Prvega so postregli pred več kot tisoč leti na Kitajskem. Zgodovina slovenskega sladoleda sega 50 let nazaj. Takrat (1958) so Ljubljanske mlekarne kot prve v Sloveniji začele z industrijsko proizvodnjo sladoleda. Nastala je Lučka, ikona sladoleda na palčki. S prvega ovitka nas je simpatično pogledovala rjavooka, črnolasa deklica, katere ime pa ni Lučka, ampak Milena. Pa veste, da obstajata dve razlagi o tem kako je Lučka dobila ime Lučka? Ali koliko Lučk smo v 50-ih letih že snedli?